Програмата е во изработка.
За повеќе информации обратете се на телефонот +389 (2) 3 116 865 или на e-mail: fibula@t.mk