Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2011 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2012 година
Доделено од Министерство за економија.
Најдобра туристичка агенција за 2012 година во Македонија
Доделено од Меѓународен саем за туризам 2012.
Најуспешен надворешен соработник во привлекување на странски туристи
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2015 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2016 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2017 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.