Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2011 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2012 година
Доделено од Министерство за економија.
Најдобра туристичка агенција за 2012 година во Македонија
Доделено од Меѓународен саем за туризам 2012.
Најуспешен надворешен соработник во привлекување на странски туристи
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2015 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2016 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка "Incoming" агенција за 2017 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.
Најуспешна туристичка агенција за 2018 година
Доделено од Министерство за економија.
Контакт Информации
 • Travel Agency Centar
  • Скопје Центар
  • Ул. Никола Вапцаров бр. 22, 1000 Скопје, Р. Македонија
  • +389 2 3238 081; +389 2 3238 082
  • fibula@t.mk
 • Travel Agency Aerodrom
  • Скопје Аеродром
  • Бул. Јане Сандански бр. 82/1/7, Скопје, Р. Македонија
  • +389 2 2437 606; +389 2 2456 353
  • fibulabiser@t.mk
 • Travel Agency Ohrid
  • Охрид
  • Ул. Македонски Просветители бр. 14А, 6000 Охрид, Р. Македонија
  • +389 46 250 745
  • fibulaohrid@t.mk
 • Travel Agency Kumanovo
  • Куманово
  • Ул. III Македонска Ударна Бригада бр. 52, 1300 Куманово, Р. Македонија
  • +389 31 420 220
  • fibulakumanovo@t.mk
Mobile | Viber | WhatsApp
070 404 488