ОГЛАСИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ


Заинтересираните кандидати можат да испратат CV на: fibulaohrid@t.mk

Фибула Охрид има потреба од работници на следните работни позиции:

 
Претставници по хотели
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на англиски јазик
 
Претставници по хотели
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на холандски јазик
 
Претставници по хотели
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на полски јазик
 
Претставници по хотели
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на француски јазик
 
Туристички водичи / пратители
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на англиски јазик
 
Туристички водичи / пратители
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на холандски јазик
 
Туристички водичи / пратители
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на полски јазик
 
Туристички водичи / пратители
Фибула Охрид објавува оглас за 5 работни места:

Услови:
 • Средно образование
 • Познавање на француски јазик