Календар со неработни денови 2024

Календар со неработни денови за 2024 година

 • Празници за сите граѓани
 • Празници за граѓаните од православна вероисповед
 • Празници за граѓаните од муслиманска вероисповед
 • Празници за други националности
 • Јануари

  ПO
  ВT
  СР
  ЧE
  ПE
  СA
  НE
  1Нова Година
  2
  3
  4
  5
  6Бадник, ден пред Божиќ
  7Божиќ, првиот ден на Божиќ според православниот календар, односно 08 јануари (понеделник) е неработен ден
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19Богојавление (Водици)
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27Свети Сава (за српската заедница)
  28
  29
  30
  31
 • Февруари

  ПO
  ВT
  СР
  ЧE
  ПE
  СA
  НE  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29 • Март

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПE
  СA
  НE
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
 • Април

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE
  1Католички Велигден - втор ден (за католичка вероисповед)
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8Меѓународен ден на Ромите (за ромската заедница)
  9
  10Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

 • Мај

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE


  1Ден на трудот
  2
  3Велики Петок, петок пред Велигден
  4
  5
  6Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23Национален ден на Власите (за влашката заедница)
  24„Св. Кирил и Методиј“, Ден на сесловенските просветители
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31


 • Јуни

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СА
  НE

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам
  17
  18
  19
  20
  21Духовден, петок пред Духовден
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
 • Јули

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
 • Август

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE  1
  2Ден на Републиката
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)
  29
  30
  31

 • Септември

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8Ден на независноста, односно 09 септември (понеделник) е неработен ден
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28Меѓународен ден на Бошњаците (за бошњачката заедница)
  29
  30
 • Октомври

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11Ден на народното востание
  12Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур (за еврејската заедница)
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23Ден на македонската револуционерна борба
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
 • Ноември

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СA
  НE
  1Празникот на сите светци (за католичка вероисповед)
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22Ден на Албанската азбука (за албанската заедница)
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
 • Декември

  ПO
  ВT
  СР
  ЧЕ
  ПЕ
  СА
  НЕ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8„Св. Климент Охридски“, односно 09 декември (понеделник) е неработен ден.
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21Ден на настава на турски јазик (за турската заедница)
  22
  23
  24
  25Првиот ден на Божиќ (за верници од католичка вероисповед)
  26
  27
  28
  29
  30
  31
Празници за сите граѓани:
 • 01 јануарипонеделник
  Нова Година
 • 07 јануари недела
  Божиќ, првиот ден на Божиќ според православниот календар, односно 08 јануари (понеделник) е неработен ден
 • 10 април среда
  Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
 • 01 мај среда
  Ден на трудот
 • 06 мај понеделник
  Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар
 • 24 мај петок
  „Св. Кирил и Методиј“, Ден на сесловенските просветители
 • 02 август петок
  Ден на Републиката
 • 08 септември недела
  Ден на независноста, односно 09 септември (понеделник) е неработен ден
 • 11 октомври петок
  Ден на народното востание
 • 23 октомври среда
  Ден на македонската револуционерна борба
 • 08 декември недела
  „Св. Климент Охридски“, односно 09 декември (понеделник) е неработен ден.
За граѓаните од православна вероисповед:
 • 06 јануарисабота
  Бадник, ден пред Божиќ
 • 19 јануари петок
  Богојавление (Водици)
 • 03 мај петок
  Велики Петок, петок пред Велигден
 • 21 јуни петок
  Духовден, петок пред Духовден
 • 28 август среда
  Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)
За граѓаните од муслиманска вероисповед:
 • 16 јунинедела
  Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам
Празници за други националности:
 • 27 јануарисабота
  Свети Сава (за српската заедница)
 • 01 априлпонеделник
  Католички Велигден - втор ден (за католичка вероисповед)
 • 08 априлпонеделник
  Меѓународен ден на Ромите (за ромската заедница)
 • 23 мајчетврток
  Национален ден на Власите (за влашката заедница)
 • 28 септември сабота
  Меѓународен ден на Бошњаците (за бошњачката заедница)
 • 12 октомври сабота
  Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур (за еврејската заедница)
 • 01 ноемврипеток
  Празникот на сите светци (за католичка вероисповед)
 • 22 ноемврипеток
  Ден на Албанската азбука (за албанската заедница)
 • 21 декемврисабота
  Ден на настава на турски јазик (за турската заедница)
 • 25 декемврисреда
  Првиот ден на Божиќ (за верници од католичка вероисповед)