Content Page Test

ИСТАНБУЛ

Истанбул Есен 2020

Истанбул - најкосмополитски град во светот, град на контрасти, единствен град кој ги преплавува сите сетила.

Истанбул пречекува опсипан со светлина, град кој никогаш не спие - улици полни со весели и насмеани луѓе, шаренило од бои, мириси, идеален спој на култура и религија, место на кое се состануваат Европа и Азија.