Истанбул

Престолнина на империите и град кој спојува два континенти. Средиште на културите, цивилизациите ... Ова се само неколку од безбројните дефиниции кажани за Истанбул. Но, како што зборовите не се доволни за да се опише Истанбул, исто така не е доволно само Да се прочита она што се пишува или да се слушне она што се раскажува за него. Доколку зачекорите по улиците кои сè уште го носат мирисот на минатото за со свои очи да го видите наследството на најголемите светски империи. Бидете сведоци на сите убавини со мистичноста скриена во секој агол на градот, дури тогаш ќе може вистински да го запознаете Истанбул.

Вашите патувања